بایگانی برچسب برای: تحلیل داده‌های اجتماعی

علوم اجتماعی محاسباتی چیست؟

,
علوم اجتماعی محاسباتی بین‌رشته‌ای نوظهوری است که می‌کوشد از داده‌های دیجیتال تولید شده توسط افراد و نیز روش‌های محاسباتی، برای مدل‌سازی و ارزیابی نظریه‌های علوم اجتماعی استفاده کند. منظور از علوم اجتماعی مفهوم کلی آن است که عبارت است از: انسان‌شناسی، تار…