پرسش و پاسخ در زمینه علوم اجتماعی محاسباتی

,
در این نوشتار قصد داریم به برخی سوالات متداول در زمینه علوم اجتماعی محاسباتی پاسخ دهیم. علوم اجتماعی محاسباتی چیست؟ علوم اجتماعی محاسباتی عبارت است از: کاربرد روش‌های محاسباتی در دادگان پیچیده‌ (و معمولا حجیم) رفتاری انسان‌ها    …

علوم اجتماعی محاسباتی چیست؟

,
علوم اجتماعی محاسباتی بین‌رشته‌ای نوظهوری است که می‌کوشد از داده‌های دیجیتال تولید شده توسط افراد و نیز روش‌های محاسباتی، برای مدل‌سازی و ارزیابی نظریه‌های علوم اجتماعی استفاده کند. منظور از علوم اجتماعی مفهوم کلی آن است که عبارت است از: انسان‌شناسی، تار…