هدف ما در این بخش دسترسی آسان شما به منابع لازم برای آشنایی بیشتر با علوم اجتماعی محاسباتی است. شما می‌توانید لیست ژورنال‌ها، مقالات، دیتابیس‌ها و موارد لازم دیگر را در ادامه مشاهده نمایید. بدیهی است که این لیست به مرور تکمیل خواهد شد.