هوش مصنوعی در گذر زمان

اگر بخواهیم یک تعریف اجمالی در خصوص هوش مصنوعی داشته باشیم، باید گفت به طور کلی هوش مصنوعی در ماشین‌ها که در مقابل هوش طبیعی در انسان‌ها قرار می‌گیرد، منجر به شبیه سازی و نشان دادن واکنش‌های انسانی و یا حیوانی در ماشین‌ها می‌شود.

درحال بروزرسانی ...

Tags :