ارائه مدل شناختی جهت تاثیرگذاری بر رفتار مشتریان شرکت برق

 • دانشجو: آیدا محمودی
 • دانشکده: علوم شناختی
 • دانشگاه: پژوهشکده علوم شناختی
 • استاد راهنما: دکتر جواد حاتمی
 • استاد مشاور: دکتر میثم علی‌زاده
 • وضعیت: در حال اجرا

اندازه‌گیری قطبش سیاسی کاربران ایرانی در رسانه اجتماعی توئیتر

 • دانشجو: محمد حسین قطبی
 • دانشکده: جامعه شناسی
 • دانشگاه: تهران
 • استاد راهنما: دکتر عبدالحسین کلانتری
 • استاد مشاور: دکتر میثم علی‌زاده
 • وضعیت: دفاع شده

 

طراحی الگویی برای شناخت وضعیت اخبار نادرست و گمراه‌کننده در توئیتر و شناسایی خودکار آن با استفاده از داده‌های انتخابات ۱۳۹۸ مجلس

 • دانشجو: مسیحا زاهدی‌وفا
 • دانشکده: مهندسی پیشرفت
 • دانشگاه: علم و صنعت
 • استاد راهنما: دکتر محمد فتحیان
 • استاد مشاور: دکتر میثم علی‌زاده
 • وضعیت: در حال اجرا

 

طراحی یک سامانه مبتنی بر یادگیری ماشین برای مسئله تشخیص موضع در محتوای تولید شده توسط کاربران فارسی زبان توئیتر

 • دانشجو: شیرین دهقانی
 • دانشکده: آمار، ریاضی و علوم رایانه
 • دانشگاه: علامه طباطبایی
 • استاد راهنما: دکتر محمدرضا اصغری اسکویی
 • استاد مشاور: دکتر میثم علی‌زاده
 • وضعیت: در حال اجرا

 

بررسی اثر عوامل اخلاقی و احساسی بر انتشار محتوا در توئیتر: مطالعه موردی موضوع تعدیل محتوا در خصوص حذف ترامپ از رسانه‌های اجتماعی 

 • دانشجو: سپیده احمدیان
 • دانشکده: علوم شناختی
 • دانشگاه: پژوهشکده علوم شناختی
 • استاد راهنما: دکتر جواد حاتمی
 • استاد مشاور: دکتر میثم علی‌زاده
 • وضعیت: در حال اجرا

  

 

طراحی الگویی برای شناخت وضعیت اخبار نادرست و گمراه‌کننده در توییتر و شناسایی خودکار آن با استفاده از داده‌های کرونا

 • دانشجو: سید عطا ناقدی‌فر
 • دانشکده: ریاضی و علوم کامپیوتر
 • دانشگاه: شریف
 • استاد راهنما: دکتر کسری علی‌شاهی
 • استاد مشاور: دکتر میثم علی‌زاده
 • وضعیت: دفاع شده 

توسعه و مقایسه مدل‌های یادگیری ماشین برای کشف سیگنال خرید و فروش از روی دادگان متنی 

 • دانشجو: دریا زارع
 • دانشکده: مهندسی کامپیوتر
 • دانشگاه: صنعتی امیرکبیر
 • استاد راهنما: مصطفی حقیر‌چهرقانی
 • استاد مشاور: دکتر میثم علی‌زاده
 • وضعیت: در حال اجرا