علوم اجتماعی محاسباتی چیست؟
علوم اجتماعی محاسباتی یک بین‌رشته‌ای نوظهور است که درصدد است تا از داده‌های دیجیتال تولید شده توسط افراد و نیز روش‌های محاسباتی برای مدل‌سازی و ارزیابی نظریه‌های علوم اجتماعی استفاده کند.
منظور از علوم اجتماعی مفهوم کلی آن است که عبارت است از: انسان‌شناسی، تاریخ، زبان‌شناسی، علوم‌سیاسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، و علوم شناختی. علوم اجتماعی محاسباتی، به طور خلاصه، رشته‌ای است که در صدد جمع‌آوری و تحلیل داده‌های اینترنتی تولید شده توسط افراد به منظور ارزیابی نظریه‌های اجتماعی پیشین یا استفاده از روش‌های محاسباتی برای تولید نظریه‌های جدید است. با این تعریف، علوم اجتماعی محاسباتی رشته‌ای است که از روش‌های علوم‌ کامپیوتر استفاده می‌کند تا مکملی برای روش‌های سنتی علوم اجتماعی باشد. انجام مطالعات بین‌رشته‌ای در حوزه علوم اجتماعی محاسباتی نیازمند همکاری‌های علمی بین محققین علوم کامپیوتر و علوم اطلاعات برای ساختن «تلسکوپ»، و محققین علوم شناختی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم‌سیاسی، و اقتصاد برای تعیین جهت استفاده از این تلسکوپ است. روش‌های سنتی مورد استفاده در علوم اجتماعی، مانند نظرسنجی، مصاحبه، تحقیقات میدانی، و روش‌های آزمایشگاهی هزینه‌بر و زمان‌بر هستند، و در مواردی نیز قابل استفاده برای مطالعه‌ روابط بین‌انسانی و جریان‌های سیاسی و اجتماعی موجود در فضای مجازی نیستند. محقق شدن چنین مطالعات بین‌رشته‌ای نیازمند وجود افراد متخص و بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم است.