حضور متدیتا در نمایشگاه اینوتکس inotex 2021

گزارش ویدیویی حضور متدیتا در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۱‍