کاربرد هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری

انتخاب بهترین مدل‌ برای مسائل، کمینه‌سازی سوگیری در نتایج، استفاده از مدل‌های قابل تفسیر برای انسان، پیش‌بینی و برآورد متغیرهای تصمیم‌گیری

 

 

 

اخلاقیات هوش مصنوعی

متدیتا با تسلط بر آخرین دستاوردهای آکادمیک در حوزه اخلاقیات هوش مصنوعی، همواره متعهد به رعایت اصول اخلاقی ارائه مدل‌های هوش مصنوعی اعم از قابلیت تفسیر برای انسان، شفافیت، و عدم تبعیض است.

Image

 

 

 

ارائه ابزارهای تصمیم‌گیری

گزارش‌های متدیتا همواره دارای نتایج ملموس برای سیاست‌گذار و جداول و نمودارهای مقایسه‌ای بین سناریوهای مختلف است تا سیاست‌گذار بتواند نتایج را در انواع حالات بررسی کند. همچنین قابلیت تبدیل این نمودارها به داشبوردهای تصمیم‌گیری نیز وجود دارد.

Image

 

 

 

ترکیب آمار پیشرفته و هوش مصنوعی

در اغلب مسائل سیاست‌گذاری، مانند تخصیص بهینه منابع یا شناخت گروه‌های مستعد اثرپذیری، علاوه بر هوش مصنوعی، نیاز به استفاده از روش‌های آماری مانند رگرسیون پیشرفته و آمار علًی و معلولی وجود دارد. یکی از مزیت‌های رقابتی متدیتا تسلط بر هر دو حوزه است.

Image