شناسایی اینفلوئنسرها

شناسایی بهترین کاندیداهای هم‌کاری در رسانه‌های اجتماعی برای افزایش آگاهی برند و مشارکت کاربران (از میکرواینفلوئنسرها تا رهبران فکری)

 

 

 

شناسایی و دسته‌بندی اینفلوئنسرها

همه ما دوست داریم بدانیم چه کسانی در مورد برند ما صحبت می‌کنند و چه کسانی این قابلیت را دارند تا توجه بقیه را به سمت ما جلب کنند. متدیتا به شما کمک می‌کند تا میکرواینفلوئنسرها و اینفلوئنسرهای برند و صنعت خود را شناسایی کنید تا بتوانید آن‌ها را بر اساس موقعیت‌جغرافیایی و دامنه اثرگذاری بخش‌بندی کنید.

Image

 

 

 

مقایسه اینفلوئنسرها

شناسایی بهترین اینفلوئنسر همواره یکی از چالش‌های طراحی کمپین‌های بازاریابی است. متدیتا پس از شناسایی اینفلوئنسرهای صنعت شما، أن‌ها را بر اساس شاخص‌های مختلف مانند نوع و میزان اثرگذاری، منسجم بودن مخاطبین آن‌ها، موقعیت جغرافیایی، و تصویر چهره رتبه‌بندی و مقایسه می‌کند.

Image