هوش رقابتی

شناخت، رصد مستمر، و شناسایی نقاط قوت رقبا در رسانه‌های اجتماعی و مقایسه عمل‌کرد صفحات‌ اجتماعی با آن‌ها

 

 

شناسایی رقبا

متدیتا تمام رقبای صنعت شما که دارای صفحات توئیتر یا اینستاگرام فعال باشند شناسایی کرده و تمام دادگان مربوط به فعالیت آن‌ها و تعاملات (لایک، اشتراک، کامنت، و بازدید) کاربران با صفحات آن‌ها را جمع‌آوری و نگه‌داری می‌کند. با در اختیارداشتن این دادگان، شما در هر لحظه قادر به مقایسه و رتبه‌بندی عمل‌کرد رقبا در رسانه‌های اجتماعی خصوصا اینستاگرام خواهید بود.

Image

 

 

 

تحلیل نقاط قوت و ضعف

ما با استفاده از روش‌های تحلیل متن، تحلیل شبکه، رگرسیون پیشرفته، و مدل‌های برآورد علّی و معلولی، عواملی که اثر مثبت یا منفی بر میزان تعامل کاربران رسانه‌های اجتماعی با صفحات اجتماعی رقبای شما داشته‌اند را برآورد می‌کنیم. شناسایی این عوامل کمک موثری در تدوین یا بازنگری استراتژی‌های بازاریابی شما خواهند داشت.

Image