شتاب‌دهنده مرکز فناوری‌های علوم اجتماعی محاسباتی متدیتا، به ارائه خدمات متنوعی در زمینه آموزش، مشاوره، شتاب‌دهی و جذب سرمایه برای استارتاپ‌های فعال در این حوزه می‌پردازد. تفاهم‌نامه مابین متدیتا و ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی جهت حمایت از فعالیت‌های شتاب‌دهنده مرکز فناوری‌های علوم اجتماعی محاسباتی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ منعقد شد.

 

 

 

 

 

Image

سامانه برچسب‌گذاری دادگان

مدیر: محمدمسیحا زاهدی‌وفا

مرحله شتاب‌دهی: ‌شتابدهی

Image

اپلیکیشن تحلیل دادگان رمزارزها (متدیفای)

مدیر: سارا مومنی

مرحله شتاب‌دهی: خروج

Image

سامانه راستی‌آزمایی اخبار (فکت‌یار)

مدیر: میثم علی‌زاده

مرحله شتاب‌دهی: خروج

Image

پنل کاربران تعمیم‌پذیر توئیتر

مدیر: سودا ایمانی

مرحله شتاب‌دهی: پیش‌شتابدهی

Image

پلتفرم استخراج معنا از متن

مدیر: شیرین دهقانی

مرحله شتاب‌دهی: پیش‌شتابدهی

Image

سامانه تحلیل دادگان بورس

مدیر: دکتر علی درودی

مرحله شتاب‌دهی: پیش‌شتابدهی

Image

پلتفرم استخراج متغیرهای روانی از متن

مدیر: دکتر زهرا رافضی

مرحله شتاب‌دهی: شتابدهی

Image

پلتفرم کشف وقایع و موضوع از دادگان متنی

مدیر: دکتر محمد اکبری

مرحله شتاب‌دهی: ‌شتابدهی

Image

پلتفرم برآورد ویژگی‌های کاربران توئیتر

مدیر: دکتر عرفان صلواتی

مرحله شتاب‌دهی: ‌شتابدهی